morison.pl
moore

Due diligence

Celem due diligence jest:

  • zidentyfikowanie najbardziej istotnych zagadnień, problemów oraz szans, związanych z planowaną transakcją, które umożliwiają klientowi podjecie racjonalnych i optymalnych decyzji,
  • dostarczenie informacji na dotyczących struktury Jednostki będącej przedmiotem due diligence, sposobu jej funkcjonowania oraz struktury przychodów i kosztów,
  • dostarczenie zweryfikowanych danych będących podstawą do wyceny Jednostki będącej przedmiotem transakcji,
  • dostarczenie argumentów w procesie negocjacji umowy sprzedaży lub zakupu Jednostki,

Zakres due diligence

W zależności od wymagań stron transakcji, due diligence może mieć pełny bądź zawężony zakres. Pełny zakres DD świadczonych przez „Morison Finansista Audit Sp. z o.o.” obejmuje:

  • Ogólnogospodarcze i rynkowe DD, mające na celu określenie pozycji rynkowej i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa;
  • Finansowo-rachunkowe DD — obejmujące politykę rachunkowości, system kontroli wewnętrznej w powiązaniu z systemem rachunkowości, podstawowe dane sprawozdań finansowych, uwzględniające poszczególne pozycje bilansu (wycena aktywów spółki, rezerw i zobowiązań) i rachunku zysków i strat oraz przepływów, a także informacje dodatkowe oraz informacje o zmianach w kapitale własnym, plany finansowe;
  • Prawne DD, uwzględniające historię i aktualny status prawny firmy, prawa własności w tym m.in. prawa własność intelektualnej, analizę prawną głównych kontraktów, niezbędne dostosowania prawne, pozwolenia, opłaty dostosowawcze, obciążenia oraz kary płacone przez firmę, toczące się postępowania sądowe oraz zaangażowane środki; toczące się spory z władzami, w tym m.in. takimi jak urzędy antymonopolowe, celne, władze lokalne i in.;
  • Podatkowe DD — Zasadniczym celem przeglądu jest sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości prowadzonych przez podmiot rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości. W toku przeglądu identyfikowane są obszary potencjalnych ryzyk podatkowych,

Zakres due diligence jest określany przed podpisaniem umowy, w zależności od wymagań Zamawiającego.

Prace przeprowadzone są zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej nr 4400, regulującym – tzw. uzgodnione procedury postępowania dotyczące informacji finansowej.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą usługą ,wystarczy skontaktować się z naszym Działem Relacji z Klientami.


Morison Finansista grupa 2024

Zamknij cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.