morison.pl
moore

Zmiany w prawie pracy w zakresie wydawania pracownikowi świadectwa pracy oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Dnia 7 grudnia 2011 r.weszły w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. Nr 60 poz. 282). Dostosowują one przepisy rozporządzenia do nowych regulacji dotyczących wydawania pracownikom świadectw pracy za okresy pracy na podstawie terminowych umów o pracę.

Nowe zasady wydawania świadectw pracyobowiązują od 21 marca 2011 r. Zgodnie z nimi, jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie terminowych umów o pracę (umowy na okres próbny, umowy na czas określony lub umowy na czas wykonania określonej pracy), pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów (art. 97 § 11 Kodeksu pracy). Pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu upływu 24-miesięcznego terminu. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę (art. 97 § 12 Kodeksu pracy).

Niezależnie od tego, pracownik zatrudniony w ramach terminowych umów o pracę może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej takiej umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika (art. 97 § 13 Kodeksu pracy).

W związku z wprowadzeniem do Kodeksu pracy nowych regulacji, powstała konieczność dostosowania do nich przepisów rozporządzenia wykonawczego.

I tak, zgodnie z nowym brzmieniem § 1a rozporządzenia, pracodawca obowiązany jest wydać świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy wyłącznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W stanie prawnym obowiązującym przed nowelizacją rozporządzenia regulacja ta odnosiła się do wszystkich rodzajów umów o pracę. Terminy wydawania świadectw pracy w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniany na podstawie terminowych umów o pracę, określone są natomiast w Kodeksie pracy.

W rozporządzeniu utrzymana została reguła, zgodnie z którą pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w terminie wynikającym z § 1a rozporządzenia oraz z art. 97 § 12 i 13 k.p. nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób.

Z mocy przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 192 poz. 1141) od dnia 1 stycznia 2012 r. ustalone zostało się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1500 zł. Oznacza to, że w 2012 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie o 114 zł. 


Morison Finansista grupa 2024

Zamknij cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.