morison.pl
moore

Projekty

ueprojekt

Spółka Morison Finansista Audit sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. podpisała w grudniu 2016 r. umowę o dofinasowanie projektu pt.: „Wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój przedsiębiorstwa Morison Finansista Audit sp. z o. o. i Wspólnicy sp.k. poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań z zakresu ICT”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

1.1. Nazwa Programu Operacyjnego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

1.2. Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

1.3. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej

Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

1.4. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

wartość projektu brutto wynosi 1 003 638,87 zł a dofinasowanie ze środków UE 367 184,95 zł.

Przedmiotowy projekt zakłada dokonanie inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące znaczącemu udoskonaleniu obecnie realizowanych usług i procesów z nimi związanych oraz wprowadzeniu zaawansowanych pod wglądem technicznym i technologicznym nowych usług, funkcjonujących w środowisku informatycznym w sposób zautomatyzowany. Celem realizowanego projektu jest stworzenie innowacyjnego w skali kraju oraz świata Wirtualnego Centrum Przetwarzania Danych Księgowych, działającego w oparciu o „samouczące się” sztuczne sieci neuronowe zawierające algorytmy propagacji wstecznej. Dodatkowym efektem realizowanego projektu będzie znaczące udoskonalenie obecnie oferowanej usługi prowadzenia rozliczeń ksiąg rachunkowych oraz usługi ewidencji kadrowo-płacowej. Znaczące udoskonalenie obejmować będzie przeniesienie procesów związanych z realizacją wymienionych usług do przestrzeni wirtualnej, przyczyniając się do ich zautomatyzowania. W rezultacie podjętych działań do oferty Wnioskodawcy włączona zostanie usługa E-księgowości oraz E-kadry i płace, będących rozwinięciem usług świadczonych w chwili obecnej w sposób tradycyjny oraz nowe usługi E-Accounting oraz E-Dyrektor Finansowy

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt.: „Wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój przedsiębiorstwa  Morison Finansista Audit sp. z o. o. i Wspólnicy sp.k.  poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań z zakresu ICT”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014–2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie Konkurencyjności Kluczowych Obszarów Gospodarki Regionu, niniejszym zapraszamy do udziału w postępowaniu naboru oferentów na realizację zakresu rzeczowego w/w projektu.

Zamówienie nr 1_2016

Zamówienie nr 2_2016

Zapytanie ofertowe


Morison Finansista grupa 2024

Zamknij cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.