morison.pl
moore

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Zakres usług:

 • badania i przeglądy jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR),
 • badania i przeglądy skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR).

Badanie sprawozdań finansowych jest jedną z podstawowych usług audytorskich, świadczoną dla podmiotów:

 • które zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości zobowiązane są do badania sprawozdań finansowych,
 • badaniu mogą zostać także poddane roczne sprawozdania finansowe jednostek, które nie są objęte takim obowiązkiem.

Przeglądowi poddawane są sprawozdanie finansowe:

 • obejmujące okres krótszy aniżeli rok obrotowy i sporządzonym na inny dzień aniżeli koniec roku obrotowego,
 • oraz roczne sprawozdanie finansowe, jednostek które nie są ustawowo zobowiązane do badania sprawozdania finansowego.

Celem badania jest wyrażenie opinii o rzetelności i jasności danych finansowych, ocena ewentualnych zagrożeń kontynuacji działalności oraz zmniejszenie ryzyka podejmowanych przez klienta decyzji w zakresie rachunkowości i finansów

W razie potrzeby opracowujemy list dla Rady Nadzorczej i Zarządu, w którym przedstawiamy:

 • sugestie dotyczące zmian polityki rachunkowości, pozwalające na lepszą prezentację sytuacji finansowo – majątkowej Jednostki,
 • uchybienia i niedociągnięcia w obszarze rachunkowości i kontroli wewnętrznej, wraz z propozycjami ich usunięcia,
 • uchybienia w zakresie rozliczeń podatkowych oraz ewentualne sugestie optymalizacji podatkowych.

Etapy badania sprawozdania finansowego

Dla niezakłóconego i terminowego przeprowadzenia badania sugerujemy naszym klientom realizację badania w dwóch etapach

 • ETAP PIERWSZY – Wstępne badanie sprawozdania finansowego: prace etapu pierwszego prowadzone są jeszcze w trakcie roku sprawozdawczego, zatem przed sporządzeniem ostatecznej wersji sprawozdania finansowego. Pozwala to audytorowi na obserwację procesu inwentaryzacji, ocenę systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Etap ten dostarcza niezbędnych materiałów dla bieżącego omawiania mogących się pojawiać problemów związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego. Efektem jest również skrócenie czasu badania.
 • ETAP DRUGI – Badanie zasadnicze: prace etapu drugiego koncentrują się na ocenie wprowadzenia korekt i zaleceń po badaniu wstępnym, ocenie sporządzonego sprawozdania, wycenie pozycji bilansowych, analizie uzyskanych danych ekonomicznych, tak aby wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym przebiegło w sposób niezakłócony.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą usługą wystarczy skontaktować się z naszym Działem Relacji z Klientami.


Morison Finansista grupa 2024

Zamknij cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.